PC Khánh Hòa: Tích cực kiểm tra, giám sát lắp đặt đường dây điện sau công tơ (Thứ Tư 06/06/2018 | 15:18 GMT+7)

VH- Đầu năm 2018, tỉ lệ khách hàng đăng ký lắp đặt đường dây sau công tơ điện tại Công ty CP Điện Lực Khánh Hòa(PC Khánh Hòa)tăng rất cao. Theo đó, Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện PC Khánh Hòađã tích cực đôn đốc các đơn vị trực thuộc PC Khánh Hòa kiểm tra chất lượng thi công, mức độ an toàn đường dây sau công tơ điện của những khách hàng có đăng ký lắp đặt. 

Kiểm tra chất lượng điện năng tại một công tơ khách hàng

Theo số liệu báo cáo, tính đến thời điểm tại, PC Khánh Hòa có 3.948/5.507 khách hàng 1 pha và 3 pha đã đăng ký lắp đặt đường dây sau công tơ, đạt tỉ lệ 71.7%. Một số đơn vị có tỉ lệ cao như: Điện lực Ninh Hòa 95.1%, Điện lực Vạn Ninh 94.3%, Diên Khánh – Khánh Vĩnh 91.1%...

Để hỗ trợ các đơn vị, đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện lắp đặt đường dây sau công tơ, Phòng Kiểm tra giám sát mua bán điện Công ty đã xây dựng kế hoạch cụ thể để kiểm tra các đơn vị có tỉ lệ thi công đường dây sau công tơ còn thấp. Từ đó kịp thời đưa ra các đề xuất, các giải pháp giúp các đơn vị quản lý chặt công tác trên cũng như góp phần tăng tỉ lệ khách hàng đăng ký lắp đặt đường dây sau công tơ.

Bên cạnh việc hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu lắp đặt công tơ thì công tác đảm bảo an toàn đường dây hạ ápcho các khách hàng cũng quan trọng không kém.Qua thực tế kiểm tra xác suất 25 khách hàng,trong đó có 20 khách hàng không đăng ký dịch vụ lắp đặt đường dây sau công tơ trên địa bàn huyện Cam Lâm với nội dung kiểm tra trực tiếp tại trụ - vị trí thỏa thuận lắp đặt công tơ, đoàn kiểm tra nhận thấyhầu hết các hộ gia đình đã có sẵn dây dẫn, gia đình có người hiểu biết về điện nên tự thi công kéo dây điện từ nhà ra đến trụ. Một số hộ dân khu vực xã Cam Hòathi công dây dẫn không đúng tiết diện quy định cũng như không đảm bảo an toàn điện với nhiều mối nối chấp vá...

Kiểm tra công tác lắp đặt công tơ tại Điện lực Ninh Hòa 

Ông Mai Thành Phước, một khách hàng của PC Khánh Hòa, sống tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm cho biết: “Tôi thấy dịch vụ thi công đường dây sau công tơ cho khách hàng có nhu cầu mà Điện lực Cam Lâm đang triển khai là khá hợp lý. Giá cả phù hợp so với mặt bằng chung, việc thi công nhanh, an toàn đã giúp gia đình chúng tôi kịp chuyển về nhà mới”.

Theo chỉ tiêu được EVNCPC giao,năm 2018 PC Khánh Hòa cần kiểm tra, giám sát 10% trên tổng số khách hàng đăng ký thực hiện dịch vụ sau công tơ. Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch này, phòng chức năng Công ty đã lập kế hoạch kiểm tra cụ thể các đơn vị trực thuộc, phân vùng địa bàn kiểm tra cho các đối tượng khách hàng 1 pha 3 pha; đưa ra các giải pháp cho từng địa bàn cụ thể, phù hợp với trình độ dân trí, mức sống của các đối tượng khách hàng…

Bên cạnh đó, PC Khánh Hòa còn hướng dẫn các Điện lực trực thuộc thực hiện phần nhân công kéo dây đối với khách hàng đã có dây sẵn; gắn trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân đảm nhiệm công tác một cửa, khảo sát, thi công;nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các Điện lực và Xí nghiệp cơ điện thí nghiệmtrong công tác lắp đặt công tơ. Đẩy mạnh công tác nghiệm thu đường dây sau công tơ, đảm bảo đúng quy trình, chất lượng mới đưa vào sử dụng…

PC Khánh Hòa đã triển khai dịch vụ thi công lắp đặt đường dây sau công tơ từ năm 2009 đến nay. Hy vọng với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm, cùng với những nỗ lực của toàn thể CB-CNV PC Khánh Hòa trong việc nâng cao chất lượng phục vụ nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn hơn khi đăng ký sử dụng dịch vụ thi công lắp đặt đường dây sau công tơ.

Xuân Hướng

 

 

 

 

Print
Tags: