Ngừng thí điểm mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp ở Đà Nẵng (Thứ Tư 04/07/2018 | 10:00 GMT+7)

VH- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chấm dứt hiệu lực của Công văn số 1196/TTg-KTN ngày 15.7.2014 về việc thực hiện mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp.

UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện thẩm quyền ký cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật về đất đai và phù hợp với lộ trình xây dựng chính quyền đô thị theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Bộ TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Đà Nẵng thực hiện các nội dung cụ thể đúng quy định của pháp luật.

T.SƯƠNG

Print
Tags: