Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Chú trọng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa (Thứ Sáu 06/04/2018 | 08:52 GMT+7)

VH-  Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại buổi làm việc chiều 4.4 về hai dự thảo: Chỉ thị của Ban Bí thư “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế thể thao” và Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cùng tham gia buổi làm việc.

Sau khi nghe Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương báo cáo về hai văn bản đang được xin ý kiến các Bộ, Ban, ngành liên quan để điều chỉnh, hoàn thiện, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý, đối với Chỉ thị của Ban Bí thư, cần tập trung vào hai vấn đề: Thứ nhất là các thiết chế thể thao ở các địa phương còn thiếu, chưa tương xứng với sự phát triển của kinh tế, xã hội. Thứ hai là nâng cao chất lượng sử dụng các thiết chế thể thao hiện có ở các địa phương. Từ đó có những giải pháp để phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế này.

Đối với Dự thảo Nghị định quy định về “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, Bộ trưởng lưu ý, mục đích của Nghị định là nâng cao chất lượng các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Theo đó, các tiêu chí phải cụ thể, dễ hiểu, có tiêu chí mang tính nguyên tắc, nhưng cũng cần có những tiêu chí tương đối, phù hợp với thực tiễn và thể hiện bản sắc văn hóa của con người Việt Nam.

NGỌC MINH

Print
Tags: